اجناس وارداتی از چین

متاسفانه این روزها شاهد این هستیم که بیشتر ملزومات و اجناس مورد نیاز و غیر مورد نیاز کشورمان، بخاطر بی ارزگی دولت مردانمان از کشور دوست و همسایه چین،  وارد می کنیم.

آیا دلیل این کار را می دانید؟

دلیل اینکه انبوهی از اجناس آشغال چینی .وارد مرزهای ما می شود می دانید چیست؟

بله درست است تاجرانی که از رانتهای بزرگ، شکم فربه کرده اند برای بزرگتر کردن انبان بزرگشان، با ساخت و پاختی در مرزها و با گمرگ داران محترم، میلیاردهادلار کالای چینی بی مصرف را حتی بدون پرداخت ریالی حق گمرکی وارد کشور کرده و با قیمت های تا چند صد برابر به ملت فهیم و با سواد کشورمان می فروشند.

حمایت ازکالای ایرانی

حمایت از کالای ایرانی ،متاسفانه دولت ما سود خود را در وارد کردن کالاهای چینی می داند و الا چنان سخت گیرانه مرزها را به روی اینگونه کالاها می بست که تکه ای از آنها وارد کشور نشود و گمرکی سنگینی به مانند اتومبیل های خارجی به آنها می چسباند که هیچ بنی بشری فکر واردات کالای چینی را در سر نپروراند البته باز به غیر از خود آقا زاده ها که مانند اتومبیل های گرانقیمت پایتخت که براحتی و بدون پرداخت حق گمرکی وارد کرده و می کنند.

بعد در رسانه ها شعار می دهند که" از کالا و تولیدات داخلی حمایت کنیم"

انگار این ملت آسیب دیده از بی تدبیری های آنها، دوباره باید بخاطر پر شدن جیب آقایان، کالای بنجل داخلی را خریداری کند تا به مزاق آقایان خوش بیاید.

این اشعار زیارا دوست خوبمان آقای بیابانکی سروده که در وصف و حال همین موضوع است

زشت است اینکه گیره سر از چین بیاوریم

کبریت های بی خطر از چین بیاوریم

آورده ایم هرچه شما فکر می کنید

چیزی نمانده شعر تر از چین بیاوریم

هرچند توی کشور ایران زیاد هست

ما می رویم گورخر از چین بیاوریم

آورده ایم ما نمک از ساحل غنا

پس واجب است نیشکر از چین بیاوریم

هی نیش می زنند و عسل هم نمی دهند

زنبورهای کارگر از چین بیاوریم

خشکیده است پس بدهینش به روسیه

دریای خشگل خزر از چین بیاوریم

تا اینکه جمعیت دو برابر شود سریع

باید که دختر و پسر از چین بیاوریم

حالا که نیست کار بزان پای کوفتن

ما می رویم گاو نر از چین بیاوریم

یک روز اگر که مردم ایران غنی شوند

باید گدا و دربه در از چین بیاوریم

گویند سرّ عشق، نگویید و نشنوید

ما می رویم لال و کر از چین بیاوریم