امروزه و با گسترش شبکه های اجتماعی، آسیب های مخرب اینگونه شبکه ها نیز گسترده شده و طیف بسیار عظیمی از افراد مختلف را درگیر خود کرده است.شبکه های بزرگی مانند فیسبوک ، وایبر، اینستا گرام و تلگرام که بخش عظیمی از جامعه مدنی ما را در خود جای داده اند. به نقل از آما، 70 درصد کاربران تلگرام، ایرانی هستند.

فیسبوک و تلگرام

این یک زنگ خطر بزرگ برای خانواده هاست که باید با هوشیاری بیشتری مراقب فرزندان خود باشند.

در هیئت (خانوادگی) محبان شاه نجف، موضوعی ارائه می‌شود با عنوان «فرزندان وایبری»

در جلسه اول به موضوع آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی پرداخته می‌شود و ان‌شاء الله در جلسات بعدی راهکارهایی برای هر فرد و نکاتی برای مواجهه با فرزندان.

در ادامه جدولی مربوط به آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی آمده است:


شبکه اجتماعی


درصورتی که شما نکته و یا دسته بندی بیشتری می توانید به این جدول اضافه کنید، لطفا این نکات را برای ما ارسال فرمایید.