فرصت های در حال سوختن

قبلا گفته بودم که راه‌اندازی رسانه‌ی مهر، می‌تواند یک فرصت جدی برای صدا و سیما باشد که اگر در انجام آن تأخیر بیفتد، رقبا این فرصت را از سازمان صدا و سیما خواهند گرفت. حالا یکی از ویژگی‌های مخاطب‌ساز و درآمدزایی که می‌توانست توسط این رسانه رونمایی شود، توسط رقبا ارائه شده است:

فیلیمو