فصل دوم ستایش

با این که کمتر فرصت دیدن سیما را دارم، تبلیغ «فصل دوم ستایش» را از تلویزیون دیدم. به همین مناسبت شما را دعوت می کنم به خواندن یکی از نوشته های قبلی این وبلاگ:

در ستایش قانون گریزان

نهم آبان ماه سال


برگرفته شده از پرهنگ joshaghan.blog.ir