یکی از نمایندگان زن درحالی که لحاف خوابش را دور به خودش پیچیده بود وارد صحن علنی مجلش شد و در بسیار طبیعی و خونسرد درجای خود مستقر شده و به کارهای روزمره اش را پیگیری کرد. البته تمام نماینگان مجلس با دهانی باز وی را تماشا می کردند. در این زمان رئیس مجلس که درحال نطق پیش دستور مجلس بود، ابتدا کمی مکث کرده و پس از انکه توانست ایم مسئله را کمی هزم کند، به نطق خود ادامه داد.


یک نماینده زن با لحاف وارد مجلش شد

ورود نماینده مجلس با لحاف

در اتفاقی جالب یکی از زنان کنگره مجلس شیلی در حالی که لحاف خانه اش را دور خودش پیچیده بود وارد صحن مجلس شد و روی صندلیش نشت.این حرکت غیرعادی نماینده باعث  تمسخر شدید کاربران فضای مجازی واقع شده است.

 ورود نماینده مجلس با لحاف


نماینده پارلمان شیلی خانم کارلا روپیلار با حرکت عجیب خود توجه بسیاری از افراد را در فضای مجازی معطوف خود نموده است . عده زیادی از کاربران فضای مجازی به گزارش پارس ناز  با سوژه قرار دادن حضور وی با لحاف خوابش در مجلس سعی کرده اند او را به تمسخر بگیرند

ورود نماینده  زن مجلس با لحاف


این کاربران با لحاف خانگیشان عکس یادگاری انداخته اند  و یا برخی افراد با فتوشاپ عکس وی در برخی صحنه های فیلم “تاج و تخت”و “بریجت جونز”،”اورست ” و “تایتانیک”سعی نمودند کار وی را به مسخره بگیرند.نماینده پارلمان شیلی خانم کارلا به گزارش پارسناز به انتقادات اواکنش نشان داده و اظهار کرده است به خاطر اینکه در مجلس رای گیری وجود داشته است علیرغم بیمار شدنش نمیخاسته رای گیری مجلس را از دست بدهد.

ورود نماینده  زن مجلس با لحاف


ورود نماینده مجلس با لحاف


ورود نماینده  زن مجلس با لحاف


ورود نماینده  زن مجلس با لحاف