هدیه کریسمس


کریسمس 2015 درتهران

کریسمس که شروع سال جدید میلادی را نوید می دهد، با آغاز فصل سرما همراه بوده و افراد مسیحی سراسر جهان این روز را جشن می گیرند. بسیاری از خیابان های شهرهای بزرگ کشورهایی مانند امریکا و انگلستان، به اشکال بسیار زیبایی چراغانی شده و فروشگاهها و برندهای مشهور، تم و دکوراسیون کریسمس را در فروشگاههای خود ایجاد می کنند.

کریمس در تهران

در کشورما نیز و درمحله های مسیحی نشین، در حدو اندازه های بسیارکوچک تر این مراسم جشن گرفته می شود و افراد با خرید درخت کریسمس و ملزومات جشن کریسمس، این روز مهم را به شادی می پردازند.

کریسمس 2015 نیز، باشکوه تر از هرسال و در ممالک مسیحی نزدیک است و مردم برای برپایی این جشن آماده می شوند.

با نزدیک شدن به آغاز سال نوی میلادی، در فروشگاه های چند محله تهران که ساکنین آن عمدتاً هموطنان مسیحی هستند ، وسایل و تزئینات مراسم این روز به فروش می رسد.

ما نیز به نوبه خود کریسمس 2015 را به تمام مسیحیان جهان بخصوص مسیحی های کشور خودمان تبریک گفته و سالی پر از شادی و موفقیت را برای آنها آرزو مندیم.


زیباترین عکس های کریسمس در تهران

کریسمس 2015 در تهران

زیباترین عکس های کریسمس در تهران +عکس

جشن کریسمس

زیباترین عکس های کریسمس در تهران +عکس


کریسمس 2015 در تهران

زیباترین عکس های کریسمس در تهران


هدیه کریسمس

کریسمس 2015

شب کریسمس

عید کریسمس در تهران

کریسمس در ایران+عکس

جشن کریسمس مسیحیان


کریسمس در ایران+عکس

کریسمس 2015 در تهران

کریسمس در ایران

کریسمس 2015 در تهران

کریسمس در ایران


کریسمس 2015 در تهران

زیباترین عکس های کریسمس در تهران

کریسمس عکس

کریسمس 2016

تبریک کریسمس


کریسمس عکس

کریسمس 2016

تبریک کریسمس

کریسمس عکس

کریسمس 2016

روز کریسمس


کریسمس عکس

کریسمس 2016

کریسمس 2015 در تهران

کریسمس عکس

کریسمس 2016


عید کریسمس

           

کریسمس 2015    ,christmas 2015

christmas 2015 calendar

christmas 2015 cruises

کریسمس 2015 در تهران

           

کریسمس 2015    ,christmas 2015

christmas 2015 calendar

christmas 2015 cruises


کریسمس 2015

           

کریسمس 2015    ,christmas 2015

christmas 2015 calendar

christmas 2015 cruises

عید کریسمس

           

کریسمس 2015    ,christmas 2015

christmas 2015 calendar

christmas 2015 cruises

عید کریسمس

           

کریسمس 2015    ,christmas 2015

christmas 2015 calendar

christmas 2015 cruises

روز کریسمس

           

کریسمس 2015    ,christmas 2015

christmas 2015 calendar

christmas 2015 cruises

کریسمس


           

کریسمس 2015    ,christmas 2015

christmas 2015 calendar

christmas 2015 cruises

کریسمس 2015 در تهران


           

کریسمس 2015    ,christmas 2015

christmas 2015 calendar


christmas 2015 cruises

کریسمس در ایران+عکس


کریسمس امسال

کریسمس 2015    ,christmas 2015

christmas 2015 calendar


christmas 2015 cruises

کریسمس در ایران+عکس


هدیه کریسمس

کریسمس 2015    ,christmas 2015

christmas 2015 calendar


christmas 2015 cruises

کریسمس در ایران+عکس


کریسمس 2015 در تهران

کریسمس 2015    ,christmas 2015

christmas 2015 calendar


christmas 2015 cruises

کریسمس در ایران+عکس


کریسمس

کریسمس 2015    ,christmas 2015

christmas 2015 calendar


christmas 2015 cruises

کریسمس در ایران+عکس

کریسمس مبارک


کریسمس امسال

کریسمس 2015    ,christmas 2015

christmas 2015 calendar


christmas 2015 cruises

کریسمس در ایران+عکس

کریسمس مبارک

کریسمس امسال

کریسمس 2015    ,christmas 2015

christmas 2015 calendar


christmas 2015 cruises

کریسمس در ایران+عکس

کریسمس مبارک

هدیه کریسمس

کریسمس 2015    ,christmas 2015

christmas 2015 calendar


christmas 2015 cruises

کریسمس در ایران+عکس

تبریک کریسمس

کریسمس مبارکجشن کریسمسکریسمس 2015    ,christmas 2015

christmas 2015 calendar


christmas 2015 cruises

کریسمس در ایران+عکس

کریسمس مبارک

جشن کریسمس 2016

کریسمس 2016