گو گرگ شده ای .... مرد میخواهد گرگ شدن گرگ شدن درد میخواهد عذاب میکشد انسانی ک گرگ شده... فرقش را ک با گذشته میبیند زجر میکشد.... گرگ شدن کار هرکسی نیست هـــــــی رفیــــــــــــــــــق!! انجـــــــاکه گــــرگــان از بــــــــــــــــــرادر خـــود خنـــــــــــــــــــــــــــــــــجر

مــیخورند،،، اعتـــــماد بـــه آهـــــو هــای زیبـــــــا یعنــــــی مــــــــــــــــرگ

کی منتظر می‌مونه حتی شبای یلدا . . .
 

کی اشکاتو پاک می‌کنه، شبا که غصه داره

دست رو موهات کی می‌کشه، وقتی منو نداری

شونه‌ی کی مرهم هق‌هقت میشه دوباره

از کی بهونه می‌گیری شبای بی‌ستاره

 

برگ‌ریزونای پاییز، کی چشم برات نشسته

از جلو پات جمع می‌کنه، برگای زرد و خسته

کی منتظر می‌مونه حتی شبای یلدا . . .

تا خنده رو لبات بیاد، شب برسه به فردا

 

کی از سرود بارون، قصه برات می‌سازه

از عاشقی می‌خونه وقتی که راه درازه

کی از ستاره‌بارون چشماشو هم می‌ذاره

نکنه ستاره‌ای بیاد یاد تو رو نیاره . .