الناز شاکردوست


الناز شاکر دوست با انتشار عکسی از مدرک تحصیلی سیسانس خود که از دانشگاه آزاد دریافت کرده، با نگاه معناداری به اوضاع امروز کشورمان پرداخته است. الناز شاکردوست مدتی بود که برای ادامه تحصیل به لندن رفته بود و اکنون بخاطر تعطیلات سال نوی میلادی به زادگاهش باز گشته است.

عکس جدید الناز شاکر دوست


الناز شاکردوست بازیگر 31 ساله کشورمان, عکسی از لیسانس خود را منتشر کرده است! الناز شاکردوست که بخاطر تعطیلات سال نو میلادی به کشور بازگشته است, عکسی از لیسانس خود را به اشتراک گذاشته است.

****

بازیگر جوان سینما که بخاطر ادامه تحصیل به لندن رفته بود ، با انتشار این عکس در صفحه ی شخصی اش  نوشت:

انگـار همیـن دیـروز بود..

الناز شاکر دوست: در پیشگفتار نوشته بودم از دغدغه هاى ذهنى ام براى یافتن ریشه ها و اصالت وجودى و تعصب فراوانم به این ایرانى بودن و اینکه از دوران کودکى با طراحى بسیار عجین بودم و دلیل انتخاب دوره زمانى یعنى یورش مغول و تاثیرش بر معمارى ایران در این نمایشنامه آن بود که تم کلى را بى شباهت به آنچه که در حال حاضر بر مردم ما مى گذرد ندانستم، درسى که آموختنش کهنگى نمى پذیرد!

عکس الناز شاکردوست

و درانتها جمله اى از گوته نوشتم: ملتى که گذشته اش را نفهمد محکوم به از سرگیرى آن است

گوته شاعر و فیلسوف شهیر آلمانی که آثار بسیار زیبایی از خود برجای گذاشته است.